• لطفا شماره انتخابی خود را بعد از شماره در باکس به طول 6 رقم دیگر وارد نمایید. به عنوان مثال :  50001333123456
  • هم اکنون 4 شماره اختصاصی از 4 اپراتور با پیش شماره های 50001333 و 50002333 و 50004333 , 50009666 فعال می شود.
  • لازم به ذکر است این طرح بر آن بنا شده است که در زمانهایی که اپراتورها ترافیک واختلال دارند شما بتوانید خط مشابه جایگزین از سایر اپراتورها داشته باشید.
  • فرآیند فعال شدن شماره 50004333 ممکن است ساعاتی جهت تایید اپراتور زمان بر باشد ولی در سامانه به صورت اتوماسیون قرار خواهد گرفت.
انتخاب شماره اختصاصی: